Zoeken
Word lid Zoeken

Stem voor VBT

Een eenvoudige blik op wat er de laatste 30 jaar door de huidige tandheelkundige meerderheid in de beroepsverdediging ‘gerealiseerd’ is, maakt één ding duidelijk. Samen kunnen wij als VBT veel meer en beter!

VBT kon geen vuist maken tegen deze punten omdat een meerderheid van andere beroepsvertegenwoordigers ermee akkoord ging. Dat kan dit jaar nog veranderen als u massaal voor VBT stemt. Kies dus voor onze vakvereniging en maak mee het verschil!

X Jaarlijks verlies van tientallen miljoenen euro’s ongebruikt tandheelkundig budget zonder hervorming nomenclatuur.

X  Invoeren toelatingsproef tandartsen enkel en alleen in Vlaanderen.

X  Beperking toekennen visum/RIZIV-nummer voor Vlaamse tandartsen ten gevolge van de toelatingsproef.

X  Onbeperkte toegang van in Europa opgeleide tandartsen.

X  Invoering bijkomend stagejaar.

X  Naar beneden aanpassen van honoraria bepaalde behandelingen (OPG) ondanks jaarlijks budgetoverschot, wat werd gebruikt om kleeftechniek te financieren.

X  Geldverslindende preventiecampagnes (KYS, Glimlachen.be,…) welke slechts een tijdelijk effect hebben. Maar geen structurele verandering van het preventiebeleid.

X  Invoering van P-waarden.

X  Invoering van de verplichting tot bijscholing en Wachtdiest voor behoud van de titel van Algemeen Tandarts.

X  Opwaardering van de prothese-nomenclatuur.

X  Beperking van de terugbetaling van bepaalde prestaties in tijd en aantal.

X  eFact en eAttest met binnenkort verplichting van gebruik.

X  eFact zonder degelijke controle.

X  Voelbaar structureel tekort aan actieve tandartsen in Vlaanderen.

X  Schrappen van nomenclatuur en toevoegen van leeftijdsbeperkingen.

X  Niet-lineaire indexatie van honoraria.

X  Verplichte transparantie met bijkomende administratie voor de tandarts.

X  Verplichte affichering van honoraria zonder compensatie.

X  Bijkomende verplichtingen van het FANC.

X  Goedkeuring van indexaties die slechts ten dele de inflatie compenseren.

X  Afschaffing attesteren meerdere vullingen per zittijd op zelfde tand.

Word lid