Zoeken
Word lid Zoeken

Onze visie

Frank_1

Uw stem kan het verschil maken voor elke tandarts in Vlaanderen.

Vindt u als tandarts dat ons vak toe is aan herwaardering en hervorming? Dat er de laatste decennia bitter weinig verandering tot stand is gekomen? Stem dan voor de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) bij de komende sociale verkiezingen waarbij de vertegenwoordigers in de overlegorganen van o.a. het RIZIV gekozen worden. Daar wordt beslist hoe uw praktijkvoering er zal uitzien
en aan welke regels u zich moet houden. Als progressieve, dynamische en betrouwbare organisatie beseffen wij net als u dat we ons op een scharnierpunt bevinden. En dat het hoog tijd is om daar iets mee te doen.

VBT is de enige Vlaamse beroepsvereniging waarvan de vertegenwoordigers, net als u, nog 100% in de praktijk staan. Zo willen we een relevante en actieve spreekbuis zijn voor de Vlaamse tandarts. Door de dagelijkse praktijkervaring weten wij wat echt belangrijk is. Op die manier werken we samen aan de toekomst van ons mooie beroep. Maar dat kan alleen als er massaal voor ons wordt gestemd en we voldoende zetels in de Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen (NCTZ) kunnen laten innemen door actieve, jonge tandartsen.

Lees op onze website meer over ons goed gevuld actieplan. Van administratieve vereenvoudiging en meer aandacht voor het management van de praktijk tot een moderne nomenclatuur en (de)conventie: we bijten ons er graag in vast voor u!

Lees ook onze verkiezingsthema's:

Word lid