Zoeken
Word lid Zoeken

Honoraria en nomenclatuur

Honoraria en Nomenclatuur

We zien allemaal dat de huidige nomenclatuur niet meer van deze tijd is. En dit zowel op het vlak van technieken, materialen, honorering, nieuwe praktijkvormen met ondersteunende medewerkers, enzovoort.
Om investeringen in kwalitatieve tandheelkunde terug aantrekkelijk te maken, ijvert VBT voor een complete en transparante nomenclatuur en honoraria die aangepast zijn aan de hedendaagse praktijkvoering.

HIER BIJTEN WE ONS IN VAST
  • De invoering van een Digitaal Mondzorg Paspoort (DMP), gekoppeld aan het Globaal Medisch Dossier is een eis van VBT.
  • Een nieuwe nomenclatuur vastgelegd op prestatieniveau en op basis van Evidence Based Dentistry, waarbij de tandarts therapievrijheid behoudt. Een basiszorg dient op elk moment te worden gewaarborgd voor de meest kwetsbaren.
  • Een zo gedetailleerd mogelijke nomenclatuur, gebaseerd op een kostprijsanalyse van de volledige praktijkvoering, zodat een correcte waardering van de tandheelkundige behandelingen mogelijk wordt.
  • Honorering aangepast aan de nieuwe nomenclatuur en een performant en controleerbaar derdebetalersysteem voor noodzakelijke behandelingen die patiënten anders zouden uitstellen.

Stem daarom op VBT, uw stem kan het verschil maken!

Lees ook:

Word lid