Zoeken
Word lid Zoeken

Mondhygiënisten

Mondhygiënisten

Sinds 2019 zijn de eerste mondhygiënisten actief – een welgekomen aanvulling voor de tandarts in het mondzorgteam. Toch aarzelen sommige tandartsen nog om extra medewerkers in te schakelen omwille van de kosten. En dat terwijl ze een grote toegevoegde waarde hebben, niet in het minst doordat ze bijkomende stoelcapaciteit creëren voor de tandarts. VBT ijvert daarom voor meer budget en meer aandacht op het vlak van hun specifieke inzet.

Daarnaast is er meer aandacht nodig voor algemeen assisterend en administratief personeel. Ook zij moeten voldoende verloond kunnen worden met de inkomsten uit de honoraria.

HIER BIJTEN WE ONS IN VAST:

  • Het voorzien van extra budget voor prestaties verricht door mondhygiënisten.
  • Contingentering voor mondhygiënisten voor een gedetailleerde capaciteitsplanning, waarbij rekening wordt gehouden
  • met de buitenlandse instroom.
  • Specifieke taken van een mondhygiënist vastleggen in nomenclatuur.

Stem daarom op VBT, uw stem kan het verschil maken!

Lees ook:

Word lid