Zoeken
Word lid Zoeken

Moderne Bedrijfsvoering

Moderne bedrijfsvoering

Net als de wereld zelf is ook de tandartspraktijk de afgelopen jaren geëvolueerd. Denk maar aan de digitalisering op het gebied van
patiëntendossiers, eHealth, 3D-printing van componenten, … Ook zien we dat er zich meer groeps- of multidisciplinaire praktijken vormen. Als VBT willen we deze evoluties faciliteren en u proactief bijstaan in alle aspecten hiervan.

HIER BIJTEN WE ONS IN VAST
  • Het definiëren van een set kwaliteitsvereisten, van hygiëne over materiaalgebruik tot patiëntenbeheer en opleidingen.
  • Duidelijke wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de behandelende tandarts en de behandelkeuze.
  • Versnelde (volledige) integratie van de tandheelkunde in een stabiel eHealth platform.
  • Digitaal, uitwisselbaar patiëntendossier.
  • Databank voor röntgenfoto’s, 3D-scans, enz.
  • Waarborgen van de keuzevrijheid van de patiënt, want een tweesporenbeleid waarbij sommige kwetsbare patiëntengroepen worden afgeleid naar ‘sociale praktijken’ doet afbreuk aan een kwaliteitsvolle tandzorg voor iedereen.

Stem daarom op VBT, uw stem kan het verschil maken!

Lees ook:

Word lid